[LOGO] The Belgian Menopause Society

Apply for Membership

Français

Cotisation Belgian Menopause Society 2013

Membres effectifs 50,00 EUR
Assistants en formation / Postgradués 0,00 EUR

Merci de verser la somme due au compte de l'asbl Belgian Menopause Society : (avec la référence : votre nom et prénom + cotisation 2013)

Avec nos remerciements et nos sentiments les plus dévoués.

Pour de plus amples renseignements, contactez notre secrétariat :

+32 (0)2 535.43.29

Nederlands

Lidmaatschap Belgian Menopause Society 2012

Effectieve leden 50,00 EUR
Assistenten in opleiding / Postgraduaten 0,00 EUR

Gelieve dit bedrag over te schrijven op het nummer van de Belgian Menopause Society vzw: (met als referentie uw naam en voornaam + lidgeld 2013)

U bij voorbaat dankend, teken ik met de meeste hoogachting.

Neem contact met onze secretariaat voor meer informatie:

+32 (0)2 535.43.29

Next Meeting

Neurological disorders, women, menopause and hormones.

Latest news

Effect of Minimum-Volume Standards on Patient Outcomes and Surgical Practice Patterns for Hysterectomy